Bộ kìm cách điện loại L, 3 món VDE – 1000V

Bộ kìm cách điện loại L, 3 món VDE – 1000V

Giá bán tùy thuộc số lượng, vui lòng liên hệ để có giá tốt
 097 996 3398      sales @ matador.com.vn