Bộ kìm cách điện loại XL4 món, VDE – 1000V. IEC 60900. Kìm đa năng Matador Germany.

Bộ kìm cách điện loại XL4 món, VDE – 1000V. IEC 60900. Kìm cắt đa năng, kìm mỏ nhọn mũi cong, kìm cắt cách điện, kìm mỏ quạ cách điện.

Giá bán tùy thuộc số lượng, vui lòng liên hệ để có giá tốt
 097 996 3398      sales @ matador.com.vn