Hiển thị một kết quả duy nhất

980.000 
1.250.000 
1.350.000 
1.999.000 
2.350.000 
480.000 
580.000 
680.000 
1.900.000 
2.200.000 
2.300.000 
2.350.000 
2.650.000 
3.600.000