Cờ lê đóng một đầu miệng slogging hệ inch DIN 133. Made in Germany

Cờ lê đóng một đầu miệng slogging hệ inch DIN 133. Kích thước từ 1 inch đến 6 inch. Kích thước đặc biệt sẽ làm theo yêu cầu. Made in Germany.

Giá bán tùy thuộc số lượng, vui lòng liên hệ để có giá tốt
 097 996 3398      sales @ matador.com.vn