Cờ lê lực UNO 150 – 750 N.m. Cần lực, tay cân lực. Torque Wrenches. MATADOR Germany.

Cờ lê lực UNO 150 – 750 N.m. đầu vuông 3/4 inch. Độ chính xác ±3%. Sử dụng tin cậy trong 5000 lần. Bảo hành chính hãng 12 tháng. Torque Wrench.

Giá bán tùy thuộc số lượng, vui lòng liên hệ để có giá tốt
 097 996 3398      sales @ matador.com.vn