Hiển thị một kết quả duy nhất

Cờ lê vòng miệng MATADOR – Made in Germany

Cờ lê vòng miệng

  • Cờ lê vòng miệng, chia thành nhiều loại khác nhau.
  • Gọi là cà lê vòng miệng vì nó có một đầu vòng, một đầu miệng.
  • Đầu miệng hay miệng hở, càng cua vì nó giống càng con cua, cờ lê càng cua.
  • Cờ lê vòng – miệng có 2 đầu cùng 1 size.
  • Tiêu chuẩn DIN 3113 A ứng với cờ lê có ngàm lệch 15 độ so với trục thân và ngắn.
  • Tiêu chuẩn DIN 3113 B hay Form B ứng với ngàm lệch 15 độ so với thân và sâu.

Cờ lê vòng miệng MATADOR - Made in Germany

  • Cờ lê theo chuẩn DIN 3113 B còn gọi là cờ lê khuỷu cao hay khuỷu sâu.
  • Vật liệu của cờ lê: Chrome Vanadium, Stainless Steel, Berrylium-Al, Be-Cu, Brass…
  • Kích thước hay size của clê vòng miệng rộng, hệ inch hoặc hệ mét.
  • Có nhiều bộ cờ lê tiêu chuẩn và thông dụng khác nhau.