Ê-tô kẹp bàn cố định – C Clamp- 600mmx120mm. Malleabe cast iron screw clamps

Ê-tô kẹp bàn cố định – C Clamp- 600mmx120mm

Giá bán tùy thuộc số lượng, vui lòng liên hệ để có giá tốt
 097 996 3398      sales @ matador.com.vn