Ê tô thép ECO 150mm, ngàm kẹp 132x90mm. Steel Bench Vise 150mm.

Ê tô thép ECO – Eto

Giá bán tùy thuộc số lượng, vui lòng liên hệ để có giá tốt
 097 996 3398      sales @ matador.com.vn