Tuốc nơ vít cách điện 4 cạnh PH 0 (VDE) – 1000V. Insulated Screwdriver

Tua vít cách điện 4 cạnh PH 0 (VDE) – 1000V

Giá bán tùy thuộc số lượng, vui lòng liên hệ để có giá tốt
 097 996 3398      sales @ matador.com.vn